Overholdelsen med bidrag er fra en forfatter til.

Hva betyr begrepet svinger?

Begrepet svinger refererer til et elektrisk apparat eller gadget som er i stand til å konvertere energi fra alle typer en av dens utvikler seg til en variasjon til. I de fleste tilfeller transformerer enheten et signal fra en energi spesifiserer eller trinn til en annen. For eksempel kan en svinger kan gjøre elektrisk energi til sin mekaniske form. Konverteringsprosessen forstås som transduksjon.

Transdusere oppdager en applikasjon samt bli brukt i så vel som på grensene for administrasjonssystemer, automatisering, samt måling. Den elektriske dingsen utfører sine funksjoner så vel som handlinger for et spesifisert antall situasjoner så vel som omstendigheter. For eksempel gjør det det når et spesifikt elektrisk signal eller energi blir konvertert så vel som transformert. Det kan være fra en type fysisk mengde til en annen. Den sistnevnte parameteren kan bestå av kraft, posisjon, lys, dreiemoment, bevegelse osv.

Hva betegner begrepet sensor?

En sensor er en spesifikk klassifisering av svingeren. Funksjonen så vel som funksjon er å få en stimulans eller signal fra alle typer fysiske system i tillegg til å svare på den. Den elektriske modulen oppretter eller produserer et signal som legemliggjør samt representerer ordningens info så vel som data. Det kan bli brukt av en annen art eller type telemetri, kontroll eller statistisk system.

En sensor oppdager forskjellige hendelser så vel som endringer i atmosfæren som omgir den. Den sender deretter den samlede så vel som dechiffrert info samt materiale til andre utvikler elektronikk. I de fleste tilfeller er det en datamaskinprosessor. I andre tilfeller kan dataene bli tolket av et menneske.

Hva er de forskjellige typene eller typene svinger?

En svinger kan være av forskjellige typer så vel som typer avhengig av en rekke baser eller faktorer. Den aller første klassifiseringen kan være på nøyaktig hvordan den elektriske gadgeten fungerer så vel som klassifiseringen av arbeidet den utfører. I det tilfellet kan de to variantene eller slags svinger kan bestå av følgende:

Mekanisk svinger

En mekanisk svinger fungerer for å konvertere en fysisk mengde og gjøre den til en mekanisk.

Elektrisk svinger

En elektrisk svinger fungerer for å konvertere en fysisk mengde og gjøre den til en elektrisk.

En svinger kan på samme måte bli kategorisert i en inngangsoverfører samt en utgangstransduser. Grunnlaget for klassifisering avhenger av den spesifikke oppgaven som den elektriske gadgeten gjør.

Input transduser

En inngangsoverfører eller en sensor tar i tillegg til å bruke en bestemt type eller versjon av fysisk energi, samt gjør den til et signal som kan bli lest. En mikrofon er et eksempel på denne klassifiseringen av svingeren. Den mottar de genererte eller skapte støybølger, samt forvandler dem til et elektrisk signal. Sistnevnte kan deretter bli transportert eller flyttet via en tilkobling eller kabelsystem, så vel som rettet mot forsterkeren.

Utgangstransduser

En utgangstransduser eller en aktuator fungerer i en total motsatt metode for den for en inngangsoverfører. Det tar så vel som å bruke elektriske signaler, samt forvandle dem til en type eller type energi. En lampe er et eksempel på denne klassifiseringen av svingeren. Den mottar strøm samt gjør det til lysenergi.

Hva er de forskjellige typene eller typene sensorer?

En sensor kan bli kategorisert i forskjellige typer. Noen få av disse typer eller sorter kan bestå av følgende:

Posisjonssensor

En innstillingssensor måler avstanden som et legeme reiser fra starten eller anbefalingspunktet. Den beregner vinkel- eller lineære innstillingen ved å sammenligne den med et fast sted. I tillegg kan den finne eksistensen av et objekt.

Belastningsmåler

En belastningsmåler måler belastning eller kraft. Sensormotstanden varierer med graden av kraft som er brukt til den, noe som resulterer i forskjellige elektriske utganger. Den bruker denne teknikken for å vurdere spenning, trykk og vekt.

Flyt så vel som nivåbryter

En strømning så vel som nivåbryter måler tørre eller flytende materialer som bruker strøm-, relé- eller millivoltutganger.

Vibrasjonssensor

En vibrasjonssensor måler frekvensen og mengden vibrasjoner i en maskin, utstyr eller system. Resultatene kan bli brukt til å oppdage ubalanser samt forskjellige problemer samt rette dem.

Foto optisk sensor

En bildeoptisk sensor bestemmer eksistensen så vel som avstanden til et element ved å bruke en fotoelektrisk mottaker samt en lys sender.

Fuktighetssensor

En luftfuktighetssensor beregner den nøyaktige luftfuktighetstilstanden til luften på alle typer beliggenhet så vel som i alle typer tidspunkt.

Tvingssensor

En kraftsensor måler verdiene for kraft, belastning, belastning og komprimering.

Trykksensor

En trykksensor kontrollerer også forskjellige elektriske apparatersom dingser. I tillegg kan den indirekte bestemme hastigheten så vel som strømning av en gass eller væske.

Fluid Residential Property Sensor

En flytende boligegenskapssensor overvåker dynamikken så vel som direkte sammenheng mellom forskjellige fysiske egenskaper. Det hjelper med å bestemme tilstanden, kvaliteten og forurensningen i væsker.

Piezo -sensor

En piezo -sensor transformerer en fysisk parameter som trykk eller akselerasjon til et elektrisk signal. Det kan på samme måte beregne modifiseringen i akselerasjon, belastning og trykk.

Temperatur sensor

En temperatursensor måler verdien så vel som modifikasjoner i temperaturen. Det kan være av et fast, flytende eller gassformig materiale.

Hva er forskjellen mellom en svinger og en sensor?

En sensor er en spesifikk type svinger som konverterer en type energi til en annen. Likevel har de to betydelige forskjeller mellom dem. Annet enn deres funksjoner, består noen av deres forskjeller av følgende:

Natur

Objektivt sett er en svinger som en oversetter, mens en sensor er som en detektor.

Komponenter

En svinger har en sensor så vel som en signalkondisjoneringsdel. På den annen side kommer en sensor uten ekstra komponenter.

Ytelseskompleksitet

En svinger har en mer utfordrende operasjon så vel som arbeidssystem. En sensor har en betydelig lavere ytelseskompleksitet.

Tilbakemeldingssystem

En svinger kan gi tilbake kommentarer til alle typer ønsket system som bruker utgangsenheten. Det er mulig etter slutten av behandlingen i signalkondisjonsdelen. På den annen side er en sensor ikke i stand til å gjøre det.

Form av utgangssignalet

En svinger endrer typen av utgangssignalet til en elektrisk hver gang. Imidlertid beholder en sensor formatet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.